Toppbild

Mötesplatser

Strängnäs kommun har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och mötesplats. Visionen är att ta fram en modell för en mötesplats som bygger på nya samverkansformer, där en mångfald av verksamheter kan äga rum under både dag- och kvällstid och såväl unga som gamla kan mötas. Här hittar du information om mötesplatser och kulturhus i Strängnäs kommun. 

 

"En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen." (Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-23)

 

Mötesplatser

Drömfabriken i Stallarholmen. Läs mer på deras hemsida: Drömfabriken i Stallarholmen

Folkets hus i Åkers Styckebruk kommer successivt att utvecklas till en mötesplats i samarbete med föreningslivet. Redan nu kan möteslokal, teatersalong och festvåning bokas via Ylva Binder, e-post: ylva@rhuby.se

Biohuset i Mariefred. Här kan du kontakta Föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred och boka lokaler: www.motesplatsbiohusetimariefred.se/bokning/

 

Förutom dessa mötesplatser finns många andra ställen att mötas på i kommunen:   

Bibliotek

I Strängnäs kommun finns fyra bibliotek.

Strängnäs

I Strängnäs ligger biblioteket i Kulturhuset Multeum på Eskilstunavägen som är ett kulturhus med utställningar, bibliotek och olika program för både vuxna och barn.

Mariefred

Mariefreds bibliotek ligger i rådhuset mitt på torget och fungerar även som medborgarkontor.

Stallarholmen

Stallarholmens bibliotek ligger vid skolan och fungerar även som medborgarkontor.

Åker

Åkers bibliotek ligger vid skolan och fungerar även som medborgarkontor.

 

 

Bygdegårdar

Aspö bygdegård

Häradsortens bygdegård

Helgarö bygdegård

Solgården (Sanda lokalförening)

Fogdö bygdegård

Stallarholmens hembygdsgård (vid Toresunds kyrka)

Callanderska gården, Mariefred

Vikingavallen Föreningsgården, Stallarholmen

Bygdegårdarnas riksförbund bygdegardarna.se/

 

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar finns i

  • Strängnäs
  • Mariefred
  • Stallarholmen
  • Åkers styckebruk


Läs mer om kommunens fritidsgårdar
.

 

Kulturskolan

Piano keys

Kulturskolan är till för dig som vill utveckla dina kreativa talanger inom

  • musik
  • bild & form (även film)
  • drama & teater
  • cirkus

Läs mer om Kulturskolan

 

Kulturscener

Paulinska salen

Thomas Arena

 

Scenrum

Riksteatern har ett register över landets lokaler, lämpliga för olika kulturarrangemang.
Scenrum tillhandahålls av Riksteatern och möjliggörs med bidrag från Statens kulturråd. Läs mer på scenrum.nu

Uppdaterad 2018-08-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >