Toppbild

Lärare, kontakt

 

Lärare på kulturskolan

Bild på Agneta Klingberg 
Agneta Klingberg 
Rektor
0730 78 98 74

Bild på David Ehrlin
David Ehrlin
klarinett och saxofon 
0703 67 17 30 

Bild på Anders Lorentz Pantzar
Anders Lorentz Pantzar
Tjänstledig
(Scenmästare)
 

Bild på Jenny Tidman
Jenny Tidman
fiol, cello, stråkorkester och musikteori 
0721 41 30 31

 

Bild på Lars Östlund
Lars Östlund
slagverk, drumcorps och blåsorkester
0708 65 87 23
Bild på Maria Brehwens
Maria Brehwens
tvärflöjt, blockflöjt, rytmik och blåsorkester
0721 41 30 37
Bild på Johan Karlsson
Johan Karlsson
piano och schack 
0761 18 97 03
Bild på Magnus Ädel
Magnus Ädel
piano och musikakademi
0702 25 67 95
Bild på Mats-Åke Häggbom
Mats Åke Häggbom
trumpet, 
bleckblås och blåsorkester
0703 45 92 50

Bild på Marie Hjorter
Marie Hjorter
cello,
piano och stråkorkester
0721 41 30 04

Bild på Pia Lagung
Pia Lagung
sång, kör och expedition
0706 43 05 32
Bild på Stina Lövegard
Stina Lövegard
drama och teater
0735 25 95 65
Bild på Svante Paulsson
Svante Paulsson
gitarr och musikdata
0768 84 65 11
Bild på Daniel Dluzewski
Daniel Dluzewski
Kontrabas och elbas
0702 74 68 75
Bild på Annelie Henriksson  
Annelie Henriksson
violin, stråkorkester och gitarr
0707 51 19 38

Bild på Jose Manuel Gonzales
Jose Manuel Gonzales
drama, teater, film & animering 
0704 37 11 69

Bild på Ingrid Liljenberg
Ingrid Liljenberg
bild & form
0707 59 51 13

Bild på Stefan Tjerngren
Stefan Tjerngren
Tjänstledig
(sång, gitarr & musikakademi)

Bild på Toumas
Tuomas Ylitalo
Vik scenmästare 
0152 293 76
   

Jimmy Roman med sin gitarr
Jimmy Roman
Gitarr och musikakademi
0704 88 68 79

 

Bild på sånglärare Malin
Malin Jörtsö Larsson
sång och kör
0704 38 21 83

 Bild på Susanne Viborg
Susanne Viborg
Berätta med ord och bild
0708 92 96 69

 Bild på Louise Kvarby

Louise Kvarby
Dans
0709 82 00 20

 
Uppdaterad 2018-03-07 av Kulturskolan

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >