Toppbild

Förskolor i Åkers styckebruk

Kanonens förskola

Kanonens förskola

Antal avdelningar: 6
Driftform: Kommunal

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola

Antal avdelningar: 3
Driftform: Kommunal

Skämby förskola

Skämby förskola

Antal avdelningar: 3 Driftform: Kommunal

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefontid: Måndag-fredag klockan 09:00-14:00
Telefon: 0152-291 00, växeln


Väst: Strängnäs, Fogdö, Härad
barnomsorgvast@strangnas.se

Öst: Stallarholmen, Mariefred, Åkers styckebruk, Länna
barnomsorgost@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >