Toppbild

Förskolor i Åkers styckebruk

Kanonens förskola

Kanonens förskola

Antal avdelningar: 6
Driftform: Kommunal

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola

Antal avdelningar: 3
Driftform: Kommunal

Skämby förskola

Skämby förskola

Antal avdelningar: 3 Driftform: Kommunal

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden

Förtroendevalda


Handläggare barnomsorg

Förskolor/fritidshem
Telefon: 0152-293 68
Telefontid: Måndag-fredag klockan 08.00-14.00
barnomsorg@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >