Toppbild

Paulinska skolan

Välkommen till Paulinska Skolan

Paulinska skolan bjuder in till ett informationsmöte         

När:         Tisdagen den 30 januari, kl 18.30.

Var:         Paulinska salen (f.d. aulan).

Alla elever tillsammans med sina vårdnadshavare, som till hösten börjar i åk 4, är välkomna till Paulinska salen för information från personal på skolan.

Finns det fundering kring något innan så hör gärna av dig till skolledningen:

Bitr rektor Ann-Charlotte Eriksson, tel 0152-294 02 eller Ann-Charlotte.Eriksson@strangnas.se
Rektor Tommy Olsson, tel 0152-294 01 eller Tommy.Olsson@strangnas.se

Välkomna!

Världskarta

Kartan ovan sitter i skolans entré. Kartan är uppmärkt med röda markeringar för de olika ursprung elever och personal har. Vi är mycket stolta över att ha sådan stor spridning i världen. 

Fronter

Om du har problem att logga in på Fronter, ring 0152-29420 före klockan 08.00 för frånvaroanmälan.

Fronterinformation och hjälp erbjuds onsdagar kl 12:00 - 13:00, kontakta Malin Murakas på tel 072-228 2413


Paulinska skolan - mitt i staden

Paulinska skolan

Kristinavägen 1
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-294 00

Frånvaroanmälan elever:
Anmäl via Fronter före 08.00
eller via telefon: 0152-294 20

Skolassistent:
Maria Widoff
Telefon: 0152-294 00

Administration:
Intendent: Ylva Carlzon
Telefon: 0152-294 10

paulinskaskolan@strangnas.se

Fritids:
Telefon:0152-294 18

Rektor:
Tommy Olsson
Telefon: 0152-294 01
tommy.olsson@strangnas.se

Biträdande rektor:
Ann-Charlotte "Lottie" Eriksson
Telefon: 0152-294 02
ann-charlotte.eriksson@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >