Toppbild

Paulinska skolan

Paulinska skolan

Kristinavägen 1
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-294 00

Skolassistent:
Maria Widoff
Telefon: 0152-294 00

Administration:
Intendent: Ylva Carlzon
Telefon: 0152-294 10

paulinskaskolan@strangnas.se

Fritids:
Telefon:0152-294 18

Rektor:
Tommy Olsson
Telefon: 0152-294 01
tommy.olsson@strangnas.se

Biträdande rektor:
Ann-Charlotte "Lottie" Eriksson
Telefon: 0152-294 02
ann-charlotte.eriksson@strangnas.se

Biträdande rektor:
Karina Thomé
Telefon: 0152-294 04
karina.thome@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >