Toppbild

Stallarholmsskolan

Frånvaroanmälan

Kom ihåg att frånvaroanmälan ska göras varje dag. Vi måste kunna känna oss säkra på att eleven är hemma om hen inte kommer till skolan. Vet man att ens barn ska vara hemma flera dagar går det naturligtvis bra att ange det vid frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan kan antingen göras via vår lärplattform Fronter eller till telefonsvararen som finns på nummer 0152-33 15 03

Saknar du inloggningsuppgifter till Fronter, på höger sida hittar du Fronter, klicka på glömt inloggning. 


Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid hos Strängnäs kommun, ansökan om skolskjuts. När ansökan godkänts får eleven antingen busskort eller åka taxi.  I de fall eleven inte ska åka taxi viss dag ska detta alltid anmälas i god tid till taxi 0152-18600 . Om en elev inte ska åka hem med taxi någon dag och detta ej meddelats taxi anmäler eleven detta alltid senast lunch till personalen på expeditionen.

Skolhälsovård

Måndag-fredag på vår skola finns skolsköterska Veronica Dittmer, 0152-33 15 10 och skolkurator Jacqueline Matthiesen, telefon 0152-33 15 09. 

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Kerstin Karlsson, telefon 0152-33 15 26, finns på skolan onsdagar och torsdagar.

Skollunch

Du kan enkelt se vilken mat ditt bar får i skolan via appen ”Aivomenu”.

Förändringar Om eleven har/får en allergi eller om elev eller vårdnadshavare flyttar, byter telefon eller e-postadress skall skolan snarast informeras om detta.

 

Instruktionsfilmer till Fronter för vårdnadshavare

Hämta lösenord till Fronter, >>> 

Kolla frånvaro i Fronter, >>>

Stallarholmsskolan

Besöksadress
Vannestavägen 2
645 61 Stallarholmen
0152-33 15 00

Postadress
Stallarholmsskolan
645 80 Strängnäs  

Expeditionen:
Telefon: 0152-33 15 00
stallarholmsskolan@strangnas.se

Administration:
Telefon: 0152-33 15 02

Fritids:
Anakondan: 0152-33 15 07
Bläckfisken: 0152-33 15 08
Brogården: 0152-33 15 13

Kök:
Telefon: 0152-33 15 16

Personalarbetsrum:
Telefon: 0152-33 15 04, 33 15 05, 33 15 06

Rektor:
Bolennart Johannesson
Telefon: 0152-33 15 01
bolennart.johannesson@strangnas.se

Bitr. rektor:
Therese Fröberg
Telefon: 0152-33 15 20
therese.froberg@strangnas.se


Följ oss på Facebook!


 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >