Toppbild

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Alla invandrare som vill lära sig svenska och är folkbokförda i Strängnäs kommun har rätt till sfi.

Undervisning i svenska för invandrare (sfi), är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. För att studera Sfi ska du bo i kommunen, vara över 16 år och ha uppehållstillstånd (du ska ha fått ditt fullständiga personnummer med tio siffror).

EU-medborgare som inte är folkbokförda i Sverige, men som är bosatta i landet och har uppehållsrätt, har rätt till utbildning i svenska för invandrare. Betyg eller intyg kan dock inte utfärdas. Skolan ger istället ett omdöme om uppnådda mål efter avslutad kurs/utbildning.

Sfi består av tre studievägar och fyra kurser. Vilken studieväg du ska gå bestäms av skolan, bland annat utifrån syftet med dina studier, tidigare erfarenhet och din skolbakgrund. Tillsammans med en studievägledare upprättas en individuell studieplan och du studerar i din egen takt.

Sfi omfattar minst 15 timmar undervisning varje vecka. Under din studietid har du utvecklingssamtal med din lärare för att följa upp studieplanen.

Du kan inte få studiemedel för sfi, men kurserna är gratis. 

  • Antagning sker kontinuerligt.
  • Du får betyg efter godkänd kurs.
  • Du kan få ett intyg över dina kunskaper, förutom ett betyg.
  • Gruppindelning sker utifrån språknivå.
  • Vi genomför även prövningar mot betyg.

 

Alla ansökningar sker digitalt. Gå in på fliken söka kurser.

Har du frågor kan du kontakta oss!

 

  

Uppdaterad 2017-10-10

Vuxenutbildningen

Honnörsgatan 1
Campus Strängnäs
645 35 STRÄNGNÄS

Expedition:
Telefon: 0152-295 21
vuxenutbildning@strangnas.se

Öppettider/telefontider:
Måndag-Torsdag kl. 08.00-12.00
Fredag    Stängt

Rektor:
Bengt Melin
Telefon: 0152-294 23
bengt.melin@strangnas.se

Bitr. rektor:
Rose-Marie Heiskanen
Telefon: 0152-297 99
rose-marie.heiskanen@strangnas.se


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Synpunkter och klagomål


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >