Toppbild

Lediga jobb i kommunen

Välkommen att söka jobb i Strängnäs kommun! Här hittar du alla våra aktuella jobb.

Strängnäs kommun använder Visma Rekrytering för att hantera jobbansökningar. Du söker jobben direkt via ett webbformulär som du når via respektive annons. Uppgifterna sparas hos Visma Rekrytering i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Du som av någon anledning inte kan skapa ett konto på Offentliga jobb har även möjlighet att skicka in dina ansökningshandlingar via vår e-tjänst Sök jobbet.

Boendestödjare natt 50 % 2018-04-26
Fritidspedagog, Mariefredsskolan 2018-04-27
Boendestödjare vikarier 2018-04-29
Lokalstrateg till Strängnäs kommun! 2018-04-29
Gymnasielärare i matematik, Thomasgymnasiet 2018-04-29
Lärare i svenska som andraspråk, Thomasgymnasiet 2018-04-29
Yrkeslärare, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Thomasgymnasiet 2018-04-29
Specialpedagog, Thomasgymnasiet 2018-04-29
Sjuksköterska, Isabellagården 2018-04-29
Sommarvikarier till Trygghetslarm och nattpatrull 2018-04-30
Sommarvikarier till område funktionshinderomsorg, 2018-04-30
Sångpedagog till Kulturskolan 2018-05-01
Fritidsledare till Fritidsgårdarna! 2018-05-02
Trädgårdsmästare, Stadsmiljö Drift 2018-05-02
Undersköterska, Riagården 2018-05-03
Undersköterska, Riagården 2018-05-03
Lärare i trä- och metallslöjd, Mariefredsskolan 2018-05-05
Lärare i tyska, Mariefredsskolan 2018-05-05
Lärare, trä- och metallslöjd, Vasaskolan 2018-05-06
Pedagogisk utvecklare 2018-05-06
Boendestödjare, Kommunal psykiatri 2018-05-06
Boendestödjare Serviceboende, Kommun psykiatri 2018-05-06
Förskollärare, Åkers styckebruk och Lännas förskoleenhet 2018-05-06
Lärare F - 3 2018-05-06
Lärare i förskoleklass, Finningeskolan 2018-05-06
Rektor till Thomasgymnasiet 2018-05-06
Boendestödjare sommarvikarier 2018-05-14
Lärare åk F-3, Stallarholmsskolan 2018-05-14
Lärare åk 4-6, vikariat, Stallarholmsskolan 2018-05-14
Tre förskollärare, Långbergets förskoleenhet 2018-05-20
Fem barnskötare 2018-05-27
Semestervikarier till enheten, LSS barn och ungdom 2018-06-10
Semestervikarier - särskilt boende och hemtjänst 2018-08-31

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >