Toppbild

Befolkning

Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Den 31 december 2015 var folkmängden i kommunen 34 102 personer. Det är en ökning med 224 personer sedan årsskiftet 2014/2015. Befolkningsökningen består främst av inflyttning.

Senaste befolkningsuppgiften är från november 2016. Se diagrammet.

Folkmängd i Strängnäs kommun 2011-2016

Tabellen nedan visar befolkningsmängden fördelat på kommundelarna i Strängnäs kommun 2015-12-31.

 
Kommundelar  2015-12-31
Strängnäs tätort 14 333
Aspö och Tosterö 3 640
Mariefred  5 620
Åker-Länna  4 534
Stallarholmen  3 513
Vårfruberga,Härad, Fogdö  2 430
Restförda 32
Summa 34 102

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

 

Befolkningsprognos

I Strängnäs kommun görs en prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Prognosen revideras årligen. 

Uppdaterad 2017-01-13 av Daniel Artaeus

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >