Toppbild

Befolkning

Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs är en tillväxtkommun. År 2017 var folkmängden i 35 045 personer. Det är en ökning med 436 personer sedan föregående årsskifte. Befolkningsökningen består främst av inflyttning.

 

Befolkningsutveckling över tid

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

 

Befolkningsprognos

I Strängnäs kommun görs en prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Prognosen revideras årligen.  

Uppdaterad 2017-01-13 av Daniel Artaeus

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >