Toppbild

Museum & kulturarv

Strängnäs kommun har ett rikt kulturarv och en intressant historia som spänner från forntiden fram till idag. Det var vid Strängnäs domkyrka Gustav Vasa utropades till Sveriges konung 6 juni 1523, i Mariefred Bo Jonsson lät bygga det som idag är Gripsholms slott och i Åkers Styckebruk ett av Sveriges äldsta företag grundades 1580. 

 Våra två vackra kulturmiljöer Grassagården och Kvarnen är under sommaren öppna för besökare. För den som vill utforska Strängnäs historia under en promenad finns det Sörmlands museums skyltutställning Historien i Sörmland och konstpromenaden.

Föremålssamlingen

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni 2016 togs beslut om att avyttra föremålssamlingen. Detta arbete påbörjades hösten 2016. Under 2017 har Sörmlands museum, andra muséer, hembygdsföreningar med flera fått ta över stora delar av samlingen. Resterande föremål såldes ut i en offentlig nätauktion hösten 2017. 

 

Museets fotosamling

I oktober  2017 tog kultur- och fritidsnämnden ett beslut att låta Sörmlands museum ta över fotosamlingen för att den ska tas om hand och digitaliseras på ett professionellt sätt. Bilderna kommer efter hand att göras tillgängliga genom länkar på kommunens hemsida. De kommer även att förekomma i utställningar, både i Strängnäs och i det nya länsmuseet i Nyköping.  

 

Strängnäs väderkvarn

Väderkvarnen på Kvarnkullen byggdes år 1855 och är av holländsk modell.

KvarnenDen första kvarnen som byggdes på 1630-talet sköttes av Olov Kvarnmästare. Under åren har flera kvarnar rivits och nya har byggts på samma plats.

Den nuvarande kvarnen har fast kvarnhus med vridbar takhuv. Kraften överfördes via en drivaxel, hjärtstocken, till fyra kvarnstenar. Maskineriet är nästan uteslutande byggt i trä.

De sex vingarna, som var klädda med segelduk, har en svepdiameter på 21,5 m, vilket ger en omkrets av 67,5 m vid vingspetsarna. Kvarnen är i så gott skick att den skulle fungera än idag. Kvarnen såldes till Strängnäs stad 1918.

Under sommaren öppnas kvarnen för besökare och vissa dagar visar kvarnexperter från hembygdsföreningen Strängnäs Gille kvarnen.

 

Tack vare ett gott samarbete med Strängnäs gille, och sommarens feriepraktikanter kan vi hålla öppet en hel del i såväl Grassagården som Kvarnen i sommar. En folder med öppettider finns att hämta på Grassagården eller Multeum, och att ladda ner här. Fri entré. Välkommen! 

 

Grassagården

Grassagården är en av få borgargårdar i Sverige som finns bevarad på sin ursprungsplats.

Gårdens äldsta byggnad härstammar från tidigt 1600-tal.
Familjen Grass drev under 1700-talet en krog på gården, därav namnet Grassagården.  En äldre bostadsdel är inredd som museilänga och visas på sommaren. 

Vill du veta mer om Grassagården, eller när det är öppet för visning - ladda ner programmet här, eller hämta det på Grassagården eller Multeum. 

 

Café Grassagården

En av Grassagårdens längor arrenderas ut till caféverksamhet.

Där kan man njuta av nybryggt kaffe med hembakat bröd eller äta en god lunch ute i den kringbyggda trädgården eller inne i den mysiga stugan. Olika kulturevenemang arrangeras på gården, se evenemangskalendern.

 

Grassagårdens cafeCaféts öppettider och annan aktuell information:
cafe-grassagarden.se

Adress:
Kvarngatan 2
645 30 Strängnäs

 

 

Konstpromenad

Tjockmagar

Utanför Multeum börjar konstpromenaden som tar dig på en rundtur förbi 15 offentliga konstverk i stadskärnan. 

 

Såväl äldre som nyare konst finns att reflektera kring. Promenaden börjar och slutar vid Multeum, Strängnäs kulturhus, och korsar flera parker och torg. Urvalet är avsett att omfatta ca en timmes gångpromenad. 

Ladda ner konstpromenaden på svenska här eller hämta ett exemplar på Multeum. Där finns den även på engelska.

 

Historien i Sörmland

VimpelI Strängnäs kommun finns de röda skyltarna på två orter, Åker styckebruk och Strängnäs.
 
I Åker handlar de om människor, bruket och kanonerna. Det är berättelsen om järnets väg från malm till kanon. Från gruvan till masugnen och gjutformen och vidare ut på marknaden. Från slutet av 1500-talet till idag.  

Det är också berättelsen om alla de människor som har bott och arbetat här. Om torparna som kolade på skogen, om gruvarbetarna, bruksarbetarna, tjänstemännen och herrskapsfolket. Läs mer om de röda skyltarna i Åker

I Strängnäs berättas om de starka banden mellan kyrkan och staten i Sverige. Om hur det började och hur det gick sen. Om hur en enhetlig svensk nationalstat växte fram med en luthersk statskyrka som ett av de starkaste inslagen. I en stad som Strängnäs, som levt och lever i skuggan av domkyrkan, blir den här historien tydlig.
Här går det att följa hur staten och kyrkan tillsammans skapade det vi uppfattar som svenskt. Och här fanns också de som ville bryta banden mellan religion och samhälle. Läs mer om de röda skyltarna i Strängnäs

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-08 av Katja Sinn

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >