Tillgänglig lärmiljö för alla barn

– Alla barn ska ha samma möjligheter till lärande och utveckling. Har ett barn ett funktionshinder eller inte har svenska som första språk så måste vi anpassa lärmiljön i förskolan efter det, säger Carina Lindqvist, förskolechef i Strängnäs kommun.

Strängnäs kommuns förskolor har tidigare tilldelats 600 000 kronor av barn- och utbildningsnämnden för att ta fram pedagogiskt material för en inkluderande lärmiljö. Varje förskola har nu fått ett eget "kit" med specialpedagogiskt material, som är framtaget av förskolans specialpedagoger och utvecklingsledare.

– Vi har haft ordet likvärdighet som ledord när vi har köpt in och satt ihop dessa "kit". Det betyder att alla barn ska ha glädje och nytta av materialet. För oss är det viktigt med ett inkluderande synsätt i förskolan, säger Lisa Nilsson, specialpedagog i Strängnäs kommun.

Materialet har två inriktningar. Dels sinnesupplevelse, dels språkutveckling. Sinnesutvecklingsmaterialet utgörs av bland annat av ett vitt tält där ljud och ljus kan projiceras inne i tältets väggar och tak. Här kan barnen ligga och titta på hur det känns att se fiskar i havet eller stjärnor i rymden.
I språkutvecklingsmaterialet finns bland annat spel och böcker som kombinerar lek och inlärning. Här är en storfavorit bland alla barn Babblarna som ger barnen ett extra stöd vid språkinlärning.

– Det är fantastiskt att se hur barnen använder sig av materialet. Plötsligt kan barn som ofta är tysta börja rabbla ord, eller hur vissa barn blommar ut och blir hänförda av att ligga i tältet och se hur mönster och ljus ändrar sig, säger Lisa Nilsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018