Elever i skolan

Utbildning och barnomsorg

All kommunikation med vårdnadshavare i förskola och skola sker via kommunens lärplattformar.

Strängnäs kommuns förskolor. Ansök, säg upp och förändra plats. Avgifter och regler.

Strängnäs kommuns grundskolor. Val av skola och skolbyte samt fritidshem.

Barn som går i förskoleklass och i grundskola kan få skolbarnsomsorg i fritidshem.

Thomasgymnasiet och Europaskolan.

Utbildningen ska ge möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden, få behörighet till vidare studier samt få grundläggande kunskaper i svenska språket.

I Strängnäs kommun är Quiculum den digitala kommunikationskanalen mellan skola och vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid skolskjuts och hur du gör en ansökan.

Här kan du läsa mer om resebidrag och inackorderingsbidrag för dig som studerar på gymnasiet.

Ansökan om modersmål och undervisning.

Musik, bild och form, drama och teater, cirkus, serieteckning och dans.

De kommunala skolorna och friskolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad.