Elever i skolan

Utbildning och barnomsorg

vit grafisk våg

All information som utbildningskontoret delger vårdnadshavare sker via kommunens lärplattformar.

Samlad information om vad som gäller i förskolor och skolor under coronapandemin.

Strängnäs kommuns förskolor. Ansök, säg upp och förändra plats. Avgifter och regler.

Strängnäs kommuns grundskolor. Val av skola och skolbyte samt fritidshem.

Barn som går i förskoleklass och i grundskola kan få skolbarnsomsorg i fritidshem.

Thomasgymnasiet och Europaskolan.

Utbildningen ska ge möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden, få behörighet till vidare studier samt få grundläggande kunskaper i svenska språket.

I Strängnäs kommun är Quiculum den digitala kommunikationskanalen mellan skola och vårdnadshavare.

Skolskjuts, resekort, resebidrag, inackordering.

Ansökan om modersmål och undervisning.

Musik, bild och form, drama och teater, cirkus, serieteckning och dans.

De kommunala skolorna och friskolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad.