Person som cyklar

Trafik och resor

I Strängnäs kommun ska det vara lätt att gå, cykla och använda kollektivtrafik.

Cykling, parkering, färdtjänst, gräva/schakta med mera.

Tillstånd, regler, lekplatser, parker.

Snöröjning och sandning.