Ordförandeklubba och dokument

Kommunal anslagstavla

vit grafisk våg

Detta är Strängnäs kommuns officiella anslagstavla för tillkännagivanden, kungörelser, sammanträdeshandlingar och protokoll. Det finns också information om hur beslut kan överklagas enligt kommunallagen.

Här hittar du tillkännagivanden av kommande möten och justerade protokoll.

Här kungörs antagna kommunala föreskrifter, taxor och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska kungöras.

Här finns sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder.

Om du tycker att kommunen har fattat ett beslut som är olagligt så kan du överklaga beslutet.

Enligt kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats.