Ordförandeklubba och dokument

Kommun och politik

Ta del av kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Ta del av tillkännagivanden, kungörelser och sammanträdeshandlingar.

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Strängnäs kommun är organiserad.

Som medborgare i Strängnäs kommun har du flera möjligheter att påverka det som händer i din kommun.

Ta del av valresultat och informera dig
inför kommande val. 

Strängnäs kommun äger två bolagskoncerner, Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB.

Kommunen har en organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse.

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Information och statistik om Strängnäs kommun.

Revisorernas uppdrag är att granska kommunens verksamhet

Här hittar du information om hur kommunen styrs, vilka resultat kommunen har och hur skattepengarna fördelas.

Ta del av Strängnäs kommuns vision.

I kommunarkivet finns allt från beslutsprotokoll till skolbetyg.

Här hittar du pressbilder och information om vår grafiska profil.

Måltidsservice är Strängnäs kommuns interna måltidsleverantör.

Här hittar information för dig som är anställd i Strängnäs kommun.

Här hittar du information för dig som är förtroendevald.