• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunens räddningstjänst informerar om bränder och översvämningar

Kommunens räddningstjänst informerar om bränder och översvämningar

Igår eftermiddag drabbades delar av centrala Strängnäs av ett häftigt skyfall som bland annat orsakade översvämningar i källare vid några fastigheter på Tosterön. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) varnar för nya, kraftiga åskskurar idag. Dessa skyfall är ofta mycket lokala så det är svårt att förutspå exakt var och när de inträffar.

I Strängnäs tätort finns inga särskilda områden som brukar ha återkommande problem med översvämningar. I Mariefred och Åker finns områden som har varit utsatta tidigare, men en rad vidtagna åtgärder för att förebygga nya översvämningar ska förhoppningsvis fylla sin funktion.

Under pågående skyfall är det sällan så mycket som vi på räddningstjänsten kan göra. Även om vi pumpar ur vatten ur en källare rinner det hela tiden in nytt. Det vatten vi pumpar ut är ofta svårt att styra bort tillräckligt långt från de drabbade områdena. Detta på grund av att dagvattenbrunnarna inte orkar svälja vattenmängderna från hårdgjorda ytor och inte heller naturmark hinner ta upp de stora vattenmängderna som forsar.

Som fastighetsägare finns det några saker man kan tänka på för att minska riskerna:

  • Förvara inte saker som är känsliga för väta eller är värdefulla för dig i källaren, åtminstone inte på golvet
  • Stäng och täta dörrar, låga fönster, ventiler och andra öppningar till källare/suterrängvåning så gott det går
  • Om du inte har backventil på golvbrunn i källare – lägg ett tätskikt (t ex en gummiduk) över golvbrunnen och ställ på något tungt
  • Se till att hängrännor, stuprännor och eventuella dagvattenbrunnar är rensade från skräp
  • Om infarten till tomten ligger lägre än gatunivå – lägg ut en liten ”vall” av t ex sand för att hindra vattnet att rinna in från gatan
  • Se över din villa-/hemförsäkring och vad som gäller avseende översvämning. Om du blir drabbad – kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt.

Samtidigt som vi har risk för kraftiga skyfall i Strängnäs kommun är det vissa delar av kommunen som fortfarande inte har fått något regn och där risken för skogsbrand är hög. Så undvik eller var mycket försiktiga med eldning och grillning i skog och mark!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018