• Startsida
  • / Nyheter
  • / Invånare nöjda med att bo och leva i Strängnäs kommun

Invånare nöjda med att bo och leva i Strängnäs kommun

SCB Medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2017 visar att Strängnäs kommuns invånare upplever både styrkor och svagheter inom kommunens verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som visar hur invånarna ser på sin kommun. Årets resultat visar en förbättring jämfört med 2016 inom två av de tre huvudområdena som undersökningen består av. Det tredje huvudområdet ligger i samma nivå som tidigare mätning. Betygsindex mäts 0-100.

  • Hur ser invånarna på Strängnäs som en kommun att bo och leva i? Betygsindex ökar från 58 till 62 (snitt för samtliga deltagande kommuner är 60)
  • Hur ser invånarna i Strängnäs kommun på kommunens verksamheter? Betygsindex ökar från 50 till 52 (snitt för samtliga deltagande kommuner är 55)
  • Hur ser invånarna i Strängnäs kommun på sitt inflytande i kommunen? Betygsindex förblir 39 liksom föregående mätning (snitt för samtliga deltagande kommuner är 40).

Resultat

Strängnäs kommuns invånare är särskilt nöjda med räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning samt att i sin helhet bo och leva i kommunen. Undersökningen visar även att invånarna, i högre grad än andra kommuner, rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit.

Mindre nöjda är invånarna med att kunna påverka kommunens verksamheter, inflytandet i sin helhet, förtroendet för politik och tjänstemän, äldreomsorg och stöd till utsatta personer.

Vilka har svarat?

131 kommuner har deltagit i undersökningen 2017. Slumpmässigt tillfrågades 1200 personer mellan 18-84. Svarsfrekvensen blev 42%.

Vill du veta mer?

Mer information om undersökningen hittar du via Statistiska centralbyråns webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018