Bredbandsundersökning

Vi vill veta hur du upplever bredbandet i kommunen och hur ditt bredband fungerar för dig. Genom att svara på åtta frågor tillför du viktig information till vårt förbättringsarbete av bredband i kommunen.

Det är viktigt för oss att alla hushåll i Strängnäs kommun har tillgång till bredband. Vår vision är att förutsättningarna för att kunna nyttja bra bredband aldrig ska vara ett hinder för att kunna använda önskat utbud på internet. Därför vill vi med denna undersökning få in information till vår kartläggning av nuläget i Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2018