Vi kommer att bredda gång- och cykelbanan för att förbättra trafikförbindelsen till och från resecentrum. Rådmansgatan är därför avstängd mellan 11 juni-6 juli.

Alla trafikanter utom buss i linjetrafik, gående och fordon som behöver tillgänglighet till fastigheterna med infarter efter Rådmansgatan kommer att beröras av avstängningen.

Gatan är avstängd för att arbetet ska kunna utföras säkert, för både arbetare och trafikanter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018