Beslut taget om folkomröstning angående skolstrukturen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni fattades beslut om att genomföra en folkomröstning angående förändrad skolstruktur vid tidpunkten för det nationella valet den 9 september.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö skola ska upphöra och att verksamheten i Stallarholmsskolan och Karinslundsskolan åk 7-9 ska läggas ner. Det beslutades också i kommunfullmäktige den 23 april att förskoleklass, grundskola och fritidshem ska startas i Karinslundsskolan.

Folkinitiativets förslag är att landsbygdsskolorna i Länna, Fogdö, Härad och Tosterö bevaras, och att Stallarholmsskolan åk 7-9 och Karinslundsskolan 7-9 ska vara kvar där de fanns innan beslutet.

Nu genomförs alltså en rådgivande folkomröstning i frågan samma dag som det nationella valet den 9 september. Då kan du som invånare tycka till om hur skolorna bör vara organiserade i kommunen.

Här hittar du mer information om skolstrukturutredningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018