Vässad organisation ska stärka näringslivet

Strängnäs kommun vässar sin organisation för att få mer kraft i näringslivsfrågorna. Kommunen ska, tillsammans med våra företagare, än mer bidra till utvecklingen av Strängnäs kommun som en plats där människor vill bo, leva och verka.

Strängnäs kommun ska ha en samordnande funktion och underlätta det lokala näringslivets kontakter med kommunen. Kommunen har till exempel arbetat aktivt med Dukat bord, ett koncept för att ge företagare en samlad rådgivning och stöd kring bland annat myndighetsfrågor, som varit framgångsrik. Den sortens stöd ska stärkas och utvecklas.

Strängnäs kommun vill även arbeta mer aktivt för att stärka de redan starka lokala företagarnätverken och därigenom skapa värde för företagen och för hela vår kommun.

- Tre ledord för Strängnäs Business Park har varit Motor, Magnet och Mäklare. Nu sätter vi ytterligare kraft bakom de orden, och fokuserar på samordning i stället för på lokaler. Det är där vi kan skapa störst värde. Det är genom den kraftsamlingen som vi kan flytta fram våra positioner – inte bara i Strängnäs och i 4M-området, utan även i Stockholmsregionen och i världen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

I dagsläget ansvarar samhällsbyggnadskontoret för stödet till företagen i myndighetsfrågor medan Strängnäs Business Park arbetar med tillväxtfrågor och affärsutvecklingsstöd för det lokala näringslivet.

- Den rollfördelningen har inte alltid varit helt tydlig – och tydlighet är viktigt. Nu samlar vi alla krafter i näringslivsfrågorna på samhällsbyggnadskontoret och sätter alltså starkt fokus på samordning och stöd till våra företagare, säger kommundirektör Cecilia Vikström.

I samband med förändringen ser Strängnäs kommun över SBP:s lokaler på Campus. De företag och organisationer som har sin verksamhet i lokalerna kommer att kunna fortsätta ha det under hösten 2018. Förhyrningarna som idag finns där kommer att rulla vidare under hösten med förhoppningen att någon annan aktör sedan kan ta över lokalerna. Syftet med det är att frigöra resurser för att utveckla andra delar av kommunorganisationen. Vi kommer också att se över vilka kompetenser som behövs i det fortsatta arbetet med att ge kraft i näringslivsfrågorna.

Samtidigt planerar Strängnäs kommun för att bli mer tillgänglig för både invånare och företagare.Under hösten kommer

kommunen att ställa i ordning och bemanna en mötesplats på Resecentrum, för att direkt kunna möta och erbjuda service till våra invånare och företagare. Kommunens näringslivssamordnare är ett bra exempel på en verksamhet som skulle fylla en viktig funktion på Resecentrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018