Svenskt Näringslivs företagsmätning 2018

Varje år mäter Svenskt Näringslivs företagsklimat i landets kommuner. I årets företagsranking tappar kommunen 4 placeringar och hamnar på plats 109.

Kommunens konkurrens med företag, företagens tillgång till konkurrens och vägnät, tåg och flyg klättrar kraftigt uppåt. Samtidigt är det stora fall i rankingen på många områden, bland annat det sammanfattande omdömet som faller 41 placeringar.

Något som är positivt är att nyföretagsamheten har klättrat rejält i rankingen och bidrar till att fallet inte blir så stort i år.

Ny organisation och inriktning

Att förändra och utveckla en långsiktigt hållbar organisation för näringslivsarbetet i linje med andra omfattande utvecklingsplaner för kommunen tar tid och behöver också tid för att sätta sig. Den nya organisationen ska leda till bättre service och tillgänglighet, genom effektiv handläggning av vår myndighetsutövning i samverkan och dialog med kommunens företagare.

– Vårt näringslivsarbete ska tydligare än tidigare ta fasta på att vi i enlighet med kommunens vision skapar tillsammans. Vi kraftsamlar företagsservice, marketablering och samordning på samma ställe i organisationen, det blir tydligare och enklare för företagaren, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.

– Vi etablerar en attraktivitetshubb vid Resecentrum för att skapa en plats att mötas på, där flödet av människor är som störst och vi kommer öka våra gemensamma aktiviteter med andra näringslivsaktörer för att tillsammans stärka vår kommun, fortsätter Jacob Högfeldt.

Pågående aktiviteter som ännu inte gett resultat

Kontaktcenter – din väg in till kommunen
Kommunen har startat upp ett Kontaktcenter där som man som invånare, företagare och besökare, kan få hjälp med enklare ärenden av utbildade samhällsvägledare. Du kan ställa dina frågor när det passar dig, på det sätt som passar dig. Du får svar direkt, blir kopplad till rätt person eller får hjälp att hitta rätt information på kommunens webbplats.

Nytt Resecentrum och dubbelspår
 I december 2017 invigdes Strängnäs resecentrum och sommaren 2018 öppnades dubbelspåret för tågtrafik. Genom ökad tillgänglighet och förbättrad kapacitet på Svealandsbanan blir regionen en ännu mer attraktiv plats för människor att leva och arbeta i, vilket leder till en positiv inverkan på företagsklimatet under kommande år.

Ett arbete med att utnyttja Resecentrum som mötesplats har påbörjats. Målet är att skapa en dynamisk mötesplats för nätverkande, råd och stöd för företagare och föreningar.

Hur använder vi oss av resultatet från rankingen?

Vi tittar närmare på vilka områden som vi som kommun har potential att förbättra oss på och fokuserar på de delar där vi bedömer att vi har stor påverkansgrad.

– Det finns många undersökningar att ta ställning till. Vi mäter och följer kontinuerligt upp den kommunala servicen till våra företagare genom nöjd kund index (NKI) och den visar förbättringar på i stort sett alla områden. Vi arbetar strukturerat med förbättringar gällande till exempel handläggningstider, tillgänglighet och förbättrad information. Vi är övertygade om att det är det som kommer att stärka vårt företagsklimat över tid, säger näringslivsansvarig Gunilla Malm Lundberg.

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs mer om årets ranking på: 
www.foretagsklimat.se/strangnas 
www.svensktnaringsliv.se/sodermanland
www.foretagsklimat.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018