Beslut om utvidgat strandskydd upphävt

Regeringen bestämde den 27 september att häva Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd längs Mälaren i Strängnäs kommun. 

De områden som fram till nu har haft ett strandskydd på 300 meter, har alltså just nu bara det allmänna strandskyddet på 100 meter.

Länsstyrelsen kan när som helst fatta ett nytt beslut i frågan om strandskydd, som kan leda till att ett utvidgat strandskydd införs igen.

Med det utvidgade strandskyddet menas mark och vattenområden som ligger mellan 100 och 300 meter från Mälarens strand.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018