Välkommen på föreläsning nr 3 i LÄS-projektet

Biskop emeritus Jonas Jonson föreläser i Djäknehallen den 22 november klockan 18.00.

I föreläsningen den 22 november klockan 18.00 i Djäknehallen talar biskop emeritus Jonas Jonson om Forskning och undervisning i en postsekulär tid.

Förläsningen är den tredje i ordningen av totalt 6 som äger rum under läsåret 2018/2019.  Biskop emeritus Jonas Jonson är teologie doktor och docent i missionsvetenskap.

Föreläsning Jonas Jonson LÄS-projektet , 58 MB.

 

LÄS (lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) är ett pilotprojekt i Strängnäs mellan Europaskolans stiftelse, Strängnäs kommun och Uppsala Universitet, där kommunala och fristående högstadieskolor och gymnasier i kommunen deltar i en gemensam årslång kvalificerad lärarfortbildning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2018