Buss 634 påverkas av vägarbete på Selaön

Den 15-16 november görs underhållsarbete på väg 985. Det innebär vissa förändringar för skolskjutsen.

Den 15-16 november den här veckan görs underhållsarbete på väg 985. Det innebär att buss 634 inte kan köra vägen förbi Åsa gravfält och Fröberga (se gulmarkerad slinga på kartbilden längre ner). De här hållplatserna berörs: Åsa, Fröberga, Eneby, Sursavägen, Jättnevägen och Hesselby.

Buss 634 kommer bara att köra blåmarkerad väg och vända i Vittinge. De som normalt kliver på längs väg 985 får ta sig till närmaste hållplats på väg 980, Överselövägen.

Bussen beräknas få en något snabbare restid på grund av förändringen. Ingen anslutningstrafik påverkas.

Berörda hushåll har fått samtal om detta.

Avstängningen berör skolskjutsar 15-16 november. 19 november planeras trafiken att gå som vanligt. För ytterligare frågor om busstrafiken, kontakta Sörmlandstrafikens kundtjänst: 0771-22 40 00

Kartbild över Selaön med markeringar för tillfällig busslinje 634
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2018