Tillfällig allmän flaggdag för att fira demokratin

Måndagen den 17 december firas demokratins genombrott i Sverige med en tillfällig allmän flaggdag. 1918 slutade det första världskriget och det bestämdes att framöver skulle lika rösträtt gälla för män och kvinnor i kommunfullmäktige. 1919 togs samma beslut för riksdagsvalen.

Strängnäs stadsfullmäktige runt 1918

Sommaren 1916, ordnades ett stort möte för allmän rösträtt, under två dagar på Långberget i Strängnäs. Telegrafisten Augusta Widebeck från Strängnäs var en av mötets fem talare som kämpade för kvinnors rätt att rösta.¹

Statyn av Augusta Widebeck

”Medvetandet om att hela Strängnäs stadsfullmäktige snart skulle väljas om efter de nya röstbestämmelserna dämpade följaktligen valdeltagandet vid decembervalet 1918.”. Valet det året fördelade de totalt nio mandaten mellan 19 moderater, 2 frisinnade och 3 socialdemokrater.

”De farhågor för ett kommunalpolitiskt jordskred, som man på sina håll hyst i Strängnäs som en följd av rösträttens demokratisering besannades aldrig.”. ”…vid marsvalet 1919 tillfördes nästan 1000 nya väljare och valdeltagandet var ytterst livligt (63 %) kom den nya stadsfullmäktigekåren att bestå av 12 högermän, 5 frisinnade och 8 socialdemokrater.”

”Den nya stadsfullmäktigekåren, som höll sitt första sammanträde den 14 april 1919, återvalde domprost Otto Norberg, som sin ordförande. Med utgångspunkt från Gustav Vasas² ord ”Gör icke vad du vill, utan vad du bör” välkomnade han den nya stadsfullmäktige, av vilka 11 voro nykomlingar…”³

I Mariefred 1919 blev mandatfördelningen 4 moderater, 8 frisinnade och 8 socialdemokrater, varav 17 var män och 3 kvinnor.

Åkers landskommun fanns vid den här tiden, medan Stallarholmen då var uppdelad på tre olika kommuner.

invigning av järnvägen i Åkers styckebruk

Omyndighetsförklaringen avskaffades 1989

Att det skulle gälla alla hade vissa begränsningar, eftersom du till exempel skulle vara 23 år, ha betalt kommunal skatt under tre år, gjort värnplikt och inte vara omyndigförklarad av olika anledningar.

1989 avskaffades omyndigförklaringen, så under nästa år är det 40 år sedan allmän rösträtt för alla medborgare som fyllt 18 år började gälla.

Använd din röst!

Nästa gång du får möjlighet att använda din demokratiska rösträtt är den 26 maj 2019. Då är det EU-val och vi ska rösta fram vilka som ska representera Sverige i det europiska parlamentet.

Lär mer om vilka frågor Europaparlamentet jobbar med just nu på deras nyhetswebb.

Firande och aktiviteter

Sveriges riksdag kommer att fira med aktiviteter under 2018-2022 med antologier, utställningar och annat spännande.

Läs mer om det här på riksdagens jubileumswebb


¹ Källa: Strängnäskrönikor 1, Runar Elgfelt, 1985
² Gustav Vasa valdes till Sveriges kung i Strängnäs domkyrka den 6 juni 1523
³ Källa: Strängnäs stads historia, föreningen Strengnenses, 1959

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2018