Välkommen på ny föreläsning i LÄS-projektet

Professor Lars Trägårdh föreläser i Djäknehallen måndagen den 11/2 kl. 18.00 om det svenska samhällskontraktet.

Sverige utmärker sig ofta som ett land med hög tillit, men vi ser nu en trend med allt mer kontroll och redovisning i samhället. Utifrån nya studier om hur tilliten till varandra förändrats, talar Lars Trägårdh om en växande spänning mellan kontroll och tillit i samhälle och organisationer. Detta väcker frågor om vilket samhälle Sverige ska vara. Utmanas tilliten och försvagas?

Föreläsningen , 32 MB. är den femte i en serie av sex föreläsningar under läsåret 2018/19 som alla syftar till att förstärka sambandet mellan skola och samhälle.

Välkomna!

LÄS (lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) är ett pilotprojekt i Strängnäs mellan Europaskolans stiftelse, Strängnäs kommun och Uppsala universitet, där kommunala och fristående högstadieskolor och gymnasier i kommunen deltar i en gemensam årslång kvalificerad lärarfortbildning.Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019