Strängnäs kommun besöker Östafrika

Den 16 februari åker totalt 11 personer från Strängnäs kommun till Östafrika, med den lokala barnombudsmannen Helena Edvinsson i spetsen. 

Bild från Framtidsskeppet 2019

En del av skapelserna som elever från Strängnäs kommun producerade inför Afrika-resan

Den första anhalten är Dar Es Salaam, där gruppen kommer att fortsätta sitt påbörjade arbete med utbyte av kunskaper kring elevråd. I gruppen från kommunen ingår 4 elever från Strängnäs som representerar elevråd från kommunen.

Den 26-28 februari ska gruppen delta i en stor internationell konferens i Nairobi. Denna konferens är en kick off inför det stora UNEP-mötet som äger rum den 11-15 mars i Nairobi. UNEP är Förenta Nationernas (FN:s) miljöprogram, United Nations Environment Programme. UNEP samordnar utvecklingen av globala miljöprogram och stödjer arbetet med att bygga upp miljöarbetet i utvecklingsregioner.

Till konferensen i Nairobi 26-28 februari ansluter ytterligare 7 personer från kommunens partnerskap i Dar Es Salaam, och även 2 personer från kommunens tidigare partnerskap i Tanzania. Strängnäs kommun är en av 8 kommuner som har partnerskap med afrikanska kommuner; de övriga är Lammhult, Lund, Nacka, Tensta, Årsta, Vimmerby och Umeå. Vid konferensen ska de deltagande kommunerna med partnerskap bland annat diskutera de globala målen, agenda 2030 och barnkonventionen. Varje kommun har med sig en tredimensionell mobil/skapelse till konferensen, som har tillverkats av skolbarn i kommunen på temat Barns rättigheter. Dessa skapelser ska sedan byggas ihop till en enda och presenteras på UNEPs konferens i mars.

Vi ser fram emot att ta del av spännande berättelser och bilder från resan när gruppen är tillbaka!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019