Samarbete för att stärka kommunen som skolstad

Tillsammans med Europaskolan och Uppsala universitet har Strängnäs kommun inlett ett samarbete med syfte att stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, erbjuda fortbildning för lärare och öka samarbetet mellan friskolor och kommunala skolor.

Den första delen i projektet kallas LÄS (Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan) och erbjuder lärare kvalificerade föreläsningar och seminarier. Flera av föreläsningarna är också öppna för allmänheten.

Läs mer om projektet och föreläsningarna på skolstadenstrangnas.se.

Ny lärarutbildning till hösten

Nästa del i projektet är att erbjuda en kompletterande ämneslärarutbildning. Utbildningen, som delvis sker på distans från Uppsala universitet, vänder sig till dem som redan har ämneskunskaper från en högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Andra delar av utbildningen sker på en skola i Strängnäs kommun, med en erfaren lärare som handledare. Vidare deltar man i de föreläsningar som erbjuds genom LÄS. Genom utbildningen kan den studerande komplettera sina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Läs mer om utbildningen på skolstadenstrangnas.se/kpu eller på antagning.se.

Frågor?

Kontakta Anna Zachrisson på Utbildningskontoret: anna.zachrisson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019