Vad händer på kommunfullmäktige 27 maj?

På måndag den 27 maj är det återigen dags för alla förtroendevalda att ses i kommunfullmäktige. Du är välkommen att delta på mötet eller följa det på webben.

Här kan du se vilka ärenden som kommer tas upp, samt tid och plats för mötet.

Tid: Måndagen den 27 maj klockan 17:30

Plats: Paulinska salen, ingång från Bondegatan i Strängnäs

Här är några av de ärenden som kommer att behandlas:

  • Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB
  • Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB
  • Utredning av förutsättningarna för hur Strängnäs kommun kan arbeta förebyggande med att förhindra sexuella övergrepp av barn

Inför mötet kan du ta del av kallelsen samt alla handlingar.

Följ mötet via webbtv

Mötet är offentligt och alla är välkomna att följa mötet från åhörarplats. Du kan också välja att följa webbtvsändningen via din dator, surfplatta eller smartphone.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019