Så upplever de äldre Strängnäs kommuns äldreomsorg

Varje år genomför Socialstyrelsen brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

Resultaten för Strängnäs kommun visar att:

  • 90 procent känner sig sammantaget nöjda med den hemtjänst det har
  • 84 procent av boende på kommunens särskilda boenden är sammantaget nöjda med det äldreboende de har
  • 98 procent upplever personalens bemötande som positivt inom hemtjänsten
  • 95 procent inom kommunens särskilda boenden
  • 87 procent upplever att det är tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten
  • 88 procent känner sig trygga på sitt äldreboende.

Vill du jämföra äldreomsorgen i Strängnäs kommun kan du göra det genom jämförelsetjänst Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida.

Inom kommunens äldreomsorg arbetar vi aktivt med medarbetarmedverkan. Medarbetarna ska ha ett gemensamt synsätt och roller och ansvar ska vara tydliga. Brukare som upplever att personalen har tillräckligt tid och har ett förtroende för personalen bidrar till att skapa trygghet och nöjdhet i de insatser kommunen har att erbjuda.

Här finner du information om vilka insatser kommunen erbjuder dig som är äldre.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019