Strängnäs barnombudsman föresläser i Istanbul

Den 20 november var det 30 år sedan Sverige skrev under FN:s konvention om barns rättigheter. I Istanbul uppmärksammade det svenska konsulatet händelsen genom att bjuda in till ett samtal om barns rättigheter.

Helena_Edvinsson_Istanbul

SKR, Sveriges kommuner och regioner, hade av konsulatet blivit ombedda att rekommendera en kommun som kunde representera Sverige vid samtalet. Det skulle vara en kommun som kunde visa goda exempel på arbetet med barns inflytande. Valet för det hedrande uppdraget föll på Strängnäs kommun och Helena Edvinsson, kommunens lokala barnombudsman, inbjöds och reste till Istanbul för att berätta om hur man arbetar med barns inflytande i kommunen.

I Strängnäs pågår sedan en lång tid tillbaka metoder för hur dialogen med barn fungerar. Som exempel kan nämnas bygget av Skogskullens äventyrspark. Under hela arbetets gång deltog barn från olika skolor i kommunen med synpunkter. När det skulle tas fram nya riktlinjer för förskole- och skolgårdar i kommunen, fick en grupp barn delta i arbetet med projektet. Nyligen kunde de deltagande barnen också få feedback på sina synpunkter, och återkopplingen ses som en viktig del för att barns synpunkter ska tas på allvar.

Helena deltog, förutom i samtalet, också i symposiet Childrens right to participate som hölls på ett av Istanbuls universitet. Där deltog också professor Laura Lundy, från Queens University i Belfast. Professor Lundy beskrev hur viktigt det är att barn inkluderas om barnkonventionen ska tas på allvar. De goda exemplen från Strängnäs kommun, som Helena berättade om, belyste tydligt hur långt fram i detta arbete kommunen är.

På plats i Istanbul fanns också Susanne Osten, chef för Unga Klara, som talade om barns rätt till kultur.

FN barnkonv
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019