Viktig information om skolskjuts och kollektivtrafik

Trafikverkets avstängning av väg 980 har stora effekter på skolskjutsarna och övrig kollektivtrafik.

Uppdatering 9 december kl 15.34:

Strängnäs kommun har tillsammans med Sörmlandstrafiken gjort sitt yttersta under helgen för att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt.

Just nu gäller följande:

  • Linje 304 kör inte längs väg 980 mellan Stallarholmen och Mariefred. Linjen kommer att köra en alternativ väg via Malmby till Läggesta och därefter till Mariefred. Motsvarande rutt gäller i motsatt riktning. Avgångstider är enligt ordinarie turlista. Bussen stannar för på- och avstigning vid Stallarholmsskolan och därefter först i Läggesta.
  • Barn som bor längs väg 980 kommer inte ha skolskjuts med buss från ordinarie hållplats längs väg 980. Ni som har barn med skolskjuts med buss behöver göra ert bästa för att lösa resan till Stallarholmen eller till Mariefred på egen hand.
  • De som har ordinarie hållplats längs väg 977 mellan Malmby och Stallarholmen och åker med linje 303, har som vanligt byte i Stallarholmen till linje 304. Notera att det inte är möjligt att kliva på eller av linje 304 längs den tillfälliga sträckningen.
  • Linje 635 ställs in från och med måndagen och kommer därmed inte att trafikera sträckan över Kvicksta på grund av vägbanans standard. Resande på linjen hänvisas till linje 304 och/eller till fritidshemmen på Mariefreds skola eller Stallarholmsskolan. 
  • Linje 634 mot Överselö och linje 636 mot Ytterselö kommer att invänta linje 304, vilket kan påverka avgångstiderna.
  • De som har taxi som färdmedel kommer att ha skolskjuts som vanligt. Det kan dock medföra vissa förseningar.
  • Fritidshemmen på Stallarholmsskolan och Mariefreds skola kommer att hålla öppet för alla elever som behöver utifrån det uppkomna läget.

Information om hur trafikförändringarna påverkar skolskjutsarna har skickats till vårdnadshavare via skolornas lärplattform.

För mer information

För övrig information om trafikstörningar hänvisar vi till Sörmlandstrafikens webbplats.

För frågor om skolskjuts, mejla till Utbildningskontoret: utbildningskontoret@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019