• Startsida
 • / Nyheter
 • / Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen

Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen

Spridningen av coronaviruset har redan drabbat företagare i Strängnäs kommun väldigt hårt. Många företag vittnar om förlorade kunder och varslad personal. Kommunen har därför tagit fram ett paket med åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare.

Vi kommer att:

 • Förlänga betalningstider på avgifter för tillstånd och tillsyn inom miljöenhetens verksamhetsområden. Förlängning av betalningstiden till 31 oktober 2020.
 • I tillämpliga fall, förlänga betalningstider på sanktionsavgifter inom byggenhetens verksamhetsområden. Förlängning av betalningstiden till 31 oktober 2020. Avser fakturor som skickas innan 31 augusti 2020.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i kommunens uthyrda lokaler.
 • Korta ner betalningstider till kommunens leverantörer.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Ta bort avgiften för serveringstillstånd för uteserveringar under 2020, se över möjligheten att utöka och tidigarelägga (kanske redan från april) serveringstiden ute samt ytterligare en timme för uteserveringarna utan tillståndsprövning.
 • Tillfälligt ta bort avgiften för markupplåtelser för tillfälliga evenemang.
 • De konferenser och möten som Strängnäs kommun redan bokat in på konferensanläggningar kommer inte att avbokas. I de fall de avbokas betalar vi konferensavgiften. Avser konferenser innan 31 augusti 2020.
 • Underlätta för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen via vår hemsida.

Kommunen kommer att införa uppräknade åtgärder, men utesluter inte fler insatser vid behov. Ovan angivna datum kan komma att justeras framåt i tid. 

Utöver dessa åtgärder kommer vi från kommunens sida göra vad vi kan för att vår ordinarie samhällsservice bibehålls för att vi tillsammans ska hålla igång vårt samhälle.

Information och länkar till dig som företagare

Vårt stöd till företagare fortsätter som vanligt. Vi har samlat information och länkar för dig som är företagare i Strängnäs kommun.

Läs mer på sidan Information om coronaviruset för företagare.

Kommunens övergripande arbete

Strängnäs kommun följer händelseutvecklingen kring smittspridning av coronaviruset (covid-19) och följer de rekommendationer som Regionen Sörmlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas på vår samlingssida om coronaviruset: strangnas.se/corona

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020