Skogsavverkning vid Hammarens idrottsplats i Mariefred

Några av granarna vid idrottsplatsen har angripits av skadeinsekten granbarkborren. För att förhindra vidare spridning behöver kommunen avverka de drabbade träden. Skogsarbetet påbörjas under vecka 24 och det berörda området kommer markeras upp med band och skyltar.

Skogen vid Hammarens idrottsplats består av många olika sorters träd, bland annat ek, bok och gran. Några av granarna har sedan ett par år tillbaka angripits av skadeinsekten granbarkborre. Granbarkborren angriper träden genom att lägga ägg under innerbarken som sedan larverna äter av så att träden till slut dör. Det är inte hela skogen, utan granar i vissa områden som är drabbade.

Planering av skogsavverkning
För att förhindra vidare spridning behöver kommunen avverka de drabbade träden. Från början fanns planer på att göra detta under vintern. Dessa planer fick justeras eftersom den milda vintertemperaturen gjorde att det inte bildades tjäle i marken, vilket behövs om tunga skogsmaskiner ska kunna köra i skogen utan att förstöra marken. Istället kommer arbetet att påbörjas från och med vecka 24. Just nu håller kommunens markförvaltare tillsammans med kommunens skogsentreprenör på att inventera skogen och planera avverkning av de drabbade områdena så att inte mark och övrig skog påverkas så mycket av avverkningen.


Utmarkerat arbetsområde
Innan arbetet påbörjas kommer det aktuella områdena att markeras upp med band. Det kommer att vara tydligt var det går bra att röra sig, och vilka delar av området som man behöver undvika under perioden. Informationsskyltar kommer att finnas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2020