• Startsida
  • / Nyheter
  • / Högt deltagande i enkätundersökningen om kommunens äldreomsorg

Högt deltagande i enkätundersökningen om kommunens äldreomsorg

Äldre dam och kvinna

Under sommaren har kommunen genomfört en stor undersökning bland våra äldre invånare. Över 600 personer valde att besvara enkäten med frågor om kommunens framtida äldreomsorg.

Undersökningen riktade sig till personer som är över 80 år. Enkäten skickades till ett urval av kommunens invånare som är födda mellan år 1930 och 1940. Totalt gick enkäten ut till 943 personer varav 625 personer valde att besvara den. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om vad äldre anser är viktigt om de i framtiden skulle flytta till ett äldreboende.

– Vi är väldigt glada över den respons vi fått på undersökningen. Det är mycket värdefullt för oss att få en bild av vad som är viktigt för våra äldre, säger Karin Krönenstedt, ansvarig chef på socialkontoret. Resultatet i undersökningen kommer användas som underlag när vi under hösten arbetar vidare med dessa frågor.

Resultatet av undersökningen visade att 98 % är nöjda med sin nuvarande boendemiljö och många anser därför att de för tillfället inte är i behov av att flytta till ett äldreboende.

När de fick frågan vilka aspekter som de värderar högst vid en flytt till äldreboende så hamnar utomhusmiljö, mat och utevistelse högt på listan. Närheten till naturen och möjligheten till att få komma ut på promenader samt att få god och näringsrik mat anses av många vara viktigt.

Internet är viktigt

Gällande tillgång till internet svarar ca 67 % att de anser att det är en viktig aspekt. Kommentarerna visar på att många tycker att internet är en självklarhet och att det är viktigt för att kunna hålla kontakt med nära och kära samt hålla sig aktuell med vad som pågår i omvärlden. De som svarat att tillgången till internet inte är en viktig aspekt uppger att de har dålig kunskap om datorer och andra digitala verktyg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2020