Ändrade öppningstider för Tosteröbron

Under sommaren 2020 har det varit problem med Tosteröbron vid broöppning när båttrafik ska släppas förbi. När bron ska stängas har den inte gått igen helt och det har skapat stopp för gående, cyklister och biltrafik som ska ta sig över bron.

För att minska antalet öppningar per dag kommer Strängnäs kommun från och med 26 augusti till och med den 15 oktober ta bort ytterligare tre öppningar per dag under vardagar. Det innebär att bron under vardagar inte kommer att öppnas för båttrafik klockan 07.00, 8.00, 15.00 och 16.00.

Förhoppningen är att minska risken för att bron krånglar vid rusningstrafik.

Extra resurser har satts in

Under sommaren har Strängnäs kommun tillsatt mer resurser för att utreda vad som kan göras och en hel del har också redan fixats. Dessutom verkar de höga temperaturerna i sommar också ha spelat in. Ett par delar kommer att behövas bytas ut och reservdelar är beställda.

Nedan finns en fullständig lista över brons öppningstider. Observera att tiden som bron är öppen kan variera, beroende på mängden båttrafik.

Från och med den 26 augusti till och med 15 oktober sker öppning av Tosteröbron följande tider


Vardagar

Helger

06.00-06.10

06.00-06.10

09.00-09.10

08.00-08.10

10.00-10.10

09.00-09.10

11.00-11.10

10.00-10.10

12.00-12.10

11.00-11.10

13.00-13.10

12.00-12.10

14.00-14.10

13.00-13.10

17.00-17.10

14.00-14.10

18.00-18.10

15.00-15.10

19.00-19.10

16.00-16.10

20.00-20.10

17.00-17.10

21.00-21.10

18.00-18.10

21.50-22.00

19.00-19.10


20.00-20.10


21.00-21.10


21.50-22.00

Under tiden 16 oktober 2020 - 30 april 2021 gäller följande:

Bron öppnas alla dagar klockan 06.00 - 22.00 efter anmälan till brovakt per VHF-radio kanal 14, telefon 0171 – 44 90 82 eller med signalkontakt vid respektive ledverk.Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020