Glada laxens servering tas över av Måltidsservice

Lunchservering tas över av Måltidsservice

Måltidsservice tar över driften av lunchserveringen på Glada laxen på Kristinagården i Strängnäs. Socialkontoret har tidigare drivit Glada laxen som en dagcentral.

För att minska socialkontorets kostnader har socialnämnden beslutat att avveckla dagcentralen på Kristinagården från och med 1 november.

Lunchserveringen i lokalen kommer däremot att fortsätta och kommunens Måltidsservice förbereder nu för en nyöppning. Mer information om när Glada laxen öppnar igen kommer.

Samarbete kring lokaler och måltider

Kristinagården kommer att fortsätta att använda Glada laxens lokaler för bland annat personalmöten och sammankomster med boende och anhöriga. Även föreningar får möjlighet att använda serveringens lokaler.

- Våra verksamheter ser fram emot ett fortsatt bra samarbete kring måltiderna mellan Kristinagården och Måltidsservice, säger Eva Alama, verksamhetschef för äldreomsorgen och Karin Lundell, verksamhetschef för Måltidsservice håller med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020