Tak med underspända takstolar kartläggs

Efter att taket i Tarfahallen i Kiruna rasade tidigare i år så har Statens haverikommission rekommenderat alla kommuner i Sverige att undersöka om det finns, byggs eller projekteras lokala byggnader med denna konstruktion.

Tak med underspända limträbalkar kan behöva åtgärdas. Underspända limträtakstolar kan finnas i idrottshallar, industribyggnader eller andra stora byggnader.

Berörda fastighetsägare ska kontakta byggenheten

De fastighetsägare som har underspända takstolar i en byggnad som är större än 500 kvadratmeter ska snarast kontakta byggenheten. Strängnäs kommun har skickat ut brev till berörda fastighetsägare med information om att de ska undersöka sina takkonstruktioner.

Fastighetsägare som har tak med underspända limträtakstolar bör snarast kontakta en konstruktör.Följande ska ses över:
  • Gör en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på identifierade sådana byggnader.
  • Kontrollera att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Kontrollera så att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att rutiner för snöskottning av taken på identifierade byggnader finns.

Är du som fastighetsägare osäker på vilken takkonstruktion som finns i din byggnad, läs mer på Boverkets hemsida.

Kontaktuppgifter till byggenheten

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
645 80 Strängnäs
E-post: bygglov@strangnas.se
Telefon: 0152-29262 (Vardagar 10.00-12.00)

Ange fastighetsbeteckning, vilken byggnad som berörs, adress och namn samt ärendenumret MSN/2020:777.

Exempel på underspända limträtakstolar

Här är exempel på en konstruktion med underspända limträtakstolar:

Underspända takstolar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020