Dialogen om Mötesplats Åker fortsätter digitalt

Du som inte hade möjlighet att delta i dialogerna som hölls i Folkets hus i oktober har nu en chans. Från den 17 november går det att lämna in dina tankar och idéer om utvecklingen av Mötesplats Åker digitalt.

När vi alla ska hjälpas åt att bromsa spridningen av coronasmittan kan vi inte ses för dialog i fysiska lokaler. Nu finns en sista möjlighet att skicka in dina synpunkter om Mötesplats Åker via en enkät.

Skicka in dina synpunkter

Du som inte hade möjlighet att delta under dialogerna i oktober har nu möjlighet att lämna in dina tankar och idéer digitalt. Vi behöver dina svar senast den 30 november 2020.

Mer informtion om arbetet med att utveckla mötesplatsen och dialogen som enkät hittar du här.

Bakgrund

I våras inleddes dialogen med del 1 om syftet och driftsformer.
Under oktober fortsatte dialogen med del 2 och 3 om hur vi ska samverka i huset och vad vi behöver tänka på när vi ska fortsätta utveckla mötesplatsen och lokalerna för att skapa en mötesplats för alla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020