Fyra Mälarstäders samarbete under 2020

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås, som pågått sedan 2011. Hittills har årets samarbete resulterat i en gemensam utvecklingsplan och ett gemensamt klimatlöfte.

Det har minst sagt varit ett annorlunda år, men trots coronapandemin så har Fyra Mälarstäder gått i hamn med flera viktiga frågor. Från september 2019 till september 2020 var det Strängnäs som ansvarade för det övergripande gemensamma arbetet. I samband med det gemensamma kommunstyrelsemötet den 9 september har ordförandeskapet Fyra Mälarstäder lämnas vidare till Västerås.

Gemensam utvecklingsplan

Under året fattades beslut om en gemensam utvecklingsplan, som visar hur det är att leva, verka och bo i Fyra Mälarstäder år 2050. Utvecklingsplanen ska bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. I samband med den fastställda utvecklingsplanen ses tidigare arbetssätt över. Arbetet har allt mer kommit att utgå från gemensamma uppdrag och aktiviteter utifrån utvecklingsplanen.

Samarbetet under året:

Löneservice

Rutiner, arbetssätt och tidsplan har arbetats fram, med inriktning att införa ett gemensamt Fyra Mälarstäder – lönecenter.

Digitalisering i syfte att effektivisera

Cirka 80 procent av kommunernas verksamhetsprocesser är snarlika. Att upphandla, använda verksamhetssystem tillsammans, skulle medföra effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Gemensamt klimatlöfte

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen. I samband med det gemensamma digitala kommunstyrelsemötet i Strängnäs den 9 september fattades beslut om ett gemensamt klimatlöfte.

Vi inom Fyra Mälarstäder tar ansvar för att skyndsamt öka klimatomställningstakten genom att:
  • Stödja innovativa lösningar och hållbar infrastruktur för att underlätta/möjliggöra fossilfria transporter inom Fyra Mälarstäders område.
  • Gemensamt arbeta för att ställa om våra egna fordon och inköpta transporter till fossilfria.
  • För alla offentligt serverade måltider i Fyra Mälarstäder ska mängden matsvinn hållas på en miniminivå.
  • Klimatpåverkan från inköpta livsmedel ska minska.


Vad innebär samarbetet Fyra Mälarstäder?

Vår utgångspunkt är att samarbetet ska stärka de fyra kommunerna i ett mellankommunalt samarbete, skapa mervärde för de samverkande kommunerna och vara ekonomiskt fördelaktigt. De Fyra Mälarstäderna hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor drygt 350 000 invånare. Förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om den gemensamma resursen Mälaren är exempel på frågor som vi samarbetar kring. Samarbetet handlar även om att utveckla arbetsmarknaden och hitta effektiviseringar genom att göra mer tillsammans.

Vill du veta mer?

Läs mer om Fyra Mälarstäders gemensamma avsiktsförklaring och samarbetsområden


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020