Nytt cykelgarage vid Läggesta station

Den 1 mars öppnar det nya cykelgaraget vid Läggesta station. Det långsiktiga målet är att ökad cykelpendling ska bidra till förbättrad folkhälsa och minskad klimatpåverkan.

Uppdatering 22 april:

Cykelgaraget öppnar 1 juni

Öppningen av cykelgaraget vid Läggesta station är framflyttad till 1 juni.

Parkeringsavgifter från och med 1 juni

Även införandet av parkeringsavgifter på utomhusparkeringen på Läggesta station kommer att flyttas fram till 1 juni.

Anledningen är att förberedelserna med fiberdragning, belysning och betalstationen dragit ut på tiden. Mer information kommer att sättas upp på Läggesta station inför 1 juni.

Med hjälp av medfinansiering från Naturvårdsverket har kommunen under året låtit bygga ett nytt cykelgarage vid Läggesta station.

- Genom att erbjuda möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt förvara sin cykel hoppas vi att fler väljer att cykla istället för att åka bil. Garaget blir tillgängligt dygnet runt för dem som tecknat månadsabonnemang, säger Anders Ekman, stadsmiljöchef.

Förutom cykelgaraget planerar kommunen också att montera förstärkt belysning och kameraövervakning i Läggesta för att öka tryggheten kring stationsområdet. Detta beräknas vara på plats i februari. Cykelgaraget planeras att öppna 1 mars.

Nya parkeringsavgifter

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny avgiftsmodell för parkering i anslutning till stationsområde. Intäkterna från parkeringsavgifterna ska användas för drift och underhåll av båda stationsområdena. För Läggestas del innebär det bland annat kameraövervakning och en ökad tillsyn från våra stadsvärdar.

Här är de nya avgifterna för stationsnära parkering för bil och cykel i Strängnäs kommun.

Strängnäs resecentrum

Parkeringsgarage


Per dag35 kronor
Per månad400 kronor

Utomhusparkering


Per dag25 kronor
Per månad300 kronor

Läggesta station

Utomhusparkering


Per dag25 kronor
Per månad300 kronor

Cykelgarage


Per månad100 kronor

Priserna gäller från och med 1 juni 2021.

Större flexibilitet

Nytt är också att den som köper en parkeringsbiljett för en månad kan välja att registrera flera registreringsnummer. Tidigare var månadsbiljetten endast kopplad till ett registreringsnummer, men nu kan du alltså växla mellan bilar.

Praktisk information om hur du löser parkeringsbiljett kommer att publiceras på kommunens webbplats inför att de nya avgifterna börjar gälla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021