VA-arbete på Finningevägen i Strängnäs

Ett vatten- och avloppsarbete har påbörjats på Finningevägen, mellan Björkvägen och rondellen vid Södertäljevägen. Arbetet påverkar framkomligheten för trafiken.

Det norrgående körfältet stängs av under vecka 1. Södergående körfält kommer att vara öppet för trafik. Detta innebär att detta körfält kommer att disponeras av trafik i båda riktningar. Följ uppsatta vägmärken.

Arbetet utmed sträckan kommer att utföras etappvis med start vid Björkvägen. Avstängningen kommer sedan att flyttas med vartefter arbetet framskrider. Arbetet kommer att pågå fram till mars/april.

Det är SEVAB som via sin entreprenör Svevia utför arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021