Vaccination mot covid-19 inom kommunens verksamheter

Nu har alla som bor på kommunens särskilda boenden och som velat vaccinera sig mot covid-19 fått sin första vaccindos. I nästa steg kommer turen till medarbetare inom kommunens äldreomsorg. Tidsplanen för vaccinationen är beroende av tillgången till vaccin och samordnas av Region Sörmland.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Kommunen ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination, vilket innebär att de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Vaccinationen är frivillig, men är en viktig del i att hantera smittspridningen i samhället.

- Jag är glad att vaccinationsarbetet har kommit igång i kommunen. Vaccinationen skyddar oss från att få sjukdomen, vilket minskar risken för att vi smittar andra. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. För mig är det en självklarhet att vaccinera mig när tillfälle ges, säger kommundirektör Lars Ekström.

Planering pågår för vaccination av medarbetare

Vaccinationen på kommunens särskilda boenden inleddes i början av januari. Hittills har över 400 personer inom kommunens verksamheter fått sin första vaccindos mot covid-19. Under kommande veckor ges nästa vaccindos.

Eftersom vaccinet är en färskvara som snabbt förstörs om det inte används har även några av våra medarbetare på kommunens särskilda boenden redan vaccinerats.
Övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med patientnära omvårdnad inom äldreomsorgens verksamheter (särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård) har fått erbjudande om vaccinering. Vaccinationen kommer att genomföras av regionen när tillräckligt vaccin finns tillgängligt.

Under förra veckan inleddes även vaccination av patienter inom kommunens hemsjukvård och personer som har hemtjänst. Alla som berörs får ett informationsbrev, antingen via hemtjänstpersonal eller per post, med instruktioner om hur bokning av tid för vaccination går till. Vaccinationen sker i första hand på vårdcentralen.

Vaccintillgången styr tidsplanen

Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället. Den nationella målsättningen är att alla personer över 18 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.

För mer information

Region Sörmland

På Region Sörmlands webbplats finns mer information om hur vaccinationen i länet går till: https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19

På regionens webbplats finns också en sammanställning av vanliga frågor och svar om vaccination i Sörmland: https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19-i-sormland/

Folhälsomyndigheten

Läs mer om vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om den nationella prioriteringsordningen och de olika faserna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också en sammanställning med vanliga frågor och svar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021