Resenärer nöjda med busstrafiken

Buss

Enligt Sörmlandstrafikens senaste kundundersökning ökar nöjdheten med busstrafiken i Strängnäs kommun. I enkäten svarar 86 % av resenärerna att de var nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med förra året.

Varje år genomför Sörmlandstrafiken en så kallad NKI-undersökning bland sina resenärer. I år genomfördes undersökningen under veckorna 15-20 och omfattar strax över 3 000 intervjuer med resenärer från hela Sörmland. Informationen har samlats in med hjälp av enkäter som delats ut och samlats in ombord på busslinjerna.

När det gäller svar från resenärer i Strängnäs kommun kan man se en fortsatt ökad nöjdhet med busstrafiken:

  • 86 % var nöjd eller mycket nöjd med sin senaste resa, vilket är en ökning med 9 procentenheter från våren 2020.
  • 73 % känner sig trygga i att komma fram i tid, vilket är en ökning med 5 procentenheter.
  • 87 % känner sig trygga när de reser med busstrafiken, vilket är en ökning med 4 procentenheter.

Vissa frågor visar dock på ett något försämrat resultat:

  • 18 % känner sig besvärade av trängsel, vilket är en ökning med 4 procentenheter.
  • 69 % upplever bussarna som rena och välstädade, vilket är en minskning med 3 procentenheter.

Klimatsmarta elbussar

Enligt kommunens kollektivtrafiksamordnare Ragnar Lindén är det glädjande att resenärerna fortsätter att bli allt nöjdare med busstrafiken i kommunen trots de utmaningar pandemin medfört.

- Den förbättring i punktlighet som skett märks även här i resenärernas ökade trygghet i att komma fram i tid. Glädjande också att den allmänna tryggheten på bussarna har ökat även om vi har fortsatta problem med obehag av trängsel, vilket kan kopplas till smittläget. Vi ser tyvärr en trend i att bussarna inte upplevs lika rena och välstädade längre, vilket kan bero på att vi är inne på sista året med nuvarande bussar. I december kommer vi få helt nya bussar till kommunen, bland annat tysta och klimatsmarta elbussar, säger Ragnar Lindén.

Mer information

Läs mer om undersökningen på Sörmlandstrafikens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021