• Startsida
  • / Nyheter
  • / Nu startar projekt Effektiv förvaltning för bättre kommunal service

Nu startar projekt Effektiv förvaltning för bättre kommunal service

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober att starta projektet Effektiv förvaltning. Ambitionen är att kommunhuset ska tillgodose både invånarnas och medarbetarnas behov nu och i framtiden. Det innebär till exempel en mer jämlik tillgång till kommunal service och information för kommuninvånarna.

Ambitionen är att samla kommunens olika servicefunktioner, till exempel Strängnäs Bostads AB och Kontaktcenter, på en och samma plats. Kommunhuset ska vara tillgängligt för fler att besöka och använda, inte bara för interna möten utan också för föreningar och stiftelser. Målet är ökat samarbete mellan kontor och avdelningar, tydligare säkerhetsgränser mellan besökare och medarbetare och mer ändamålsenliga, effektiva och attraktiva lokaler.

– Vi ska ytterligare utveckla tillgängligheten och servicen till våra kommuninvånare. I kommunhuset kan ytor skapas för möten och samarbeten. Vi ser framemot att skapa möjligheter till fler partnerskap och samarbeten med fler aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Nya behov – nya arbetssätt

I dagsläget har cirka 270 personer sin arbetsplats i kommunhuset som byggdes år 1994. Både den fysiska och den digitala arbetsmiljön behöver ses över utifrån nya behov som uppstått och som framtiden kräver. Det ger medarbetarna möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter i en miljö som stödjer deras arbete på bästa sätt.

– Lokaler som stödjer nya arbetssätt kommer att erbjuda våra medarbetare en mer attraktiv och ändamålsenlig arbetsplats och därmed bidra till att leverera välfärdstjänster till våra invånare på ett effektivare sätt, säger kommundirektör Lars Ekström.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021