Kommunen ökar takten i hållbarhetsarbetet

På möten serveras endast vegetarisk kost. Fordonsparken ställs om till att bli fossilfri. Endast i undantagsfall får medarbetare flyga i tjänsten. Strängnäs kommun styr mot sina klimatmål och en ny funktion ska öka takten i hållbarhetsarbetet.

– Hållbarhetsfrågan är central i kommunen ur många perspektiv. Den sociala hållbarheten är ett kärnuppdrag och vi påverkar stora delar av samhället och de ekonomiska och miljömässiga perspektiven, säger Lars Ekström, kommundirektör.

Central hållbarhetsfunktion

Den centrala hållbarhetsfunktionen som startar upp sitt arbete nu under hösten ska stötta och underlätta för kommunens verksamheter att utvecklas utifrån hållbarhetsperspektivet. Genom att synliggöra och sprida goda exempel ska fler inspireras och motiveras att styra utifrån de globala målen. Både inom och utanför den kommunala organisationen.

– Lika viktiga som de delar vi som kommun arbetar med lika viktigt är det att vi är med och skapar partnerskap och samverkan med det närliggande samhället och våra invånare, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Globala målen är en agenda, Agenda 2030, för hållbar utveckling som världens länder kommit överens om. Genom 17 globala mål för hållbar utveckling ska det bli verklighet till år 2030.

Kommunens arbete med hållbar utveckling

Ett fokus för Hållbarhetsfunktionen nu är den klimat- och energiplan som beslutades av kommunens politiker i april 2021. Planen och dess mål är styrande för kommunens medarbetare i alla verksamheter och bolag. Den kan också vara vägledande för dig som bor och bedriver verksamhet här i Strängnäs kommun.

Under klimatveckan som pågår mellan den 12 till den 19 november kan du träffa hållbarhetsfunktionen i samband med aktiviteterna på Multeum. Du kan också följa dem under veckan på kommunens Instagram.

De som jobbar i hållbarhetsfunktionen är Elin Hjorth, miljökoordinator, hållbarhetsutvecklarna Sofie Somers och Ragnar Lindén samt Anna Arnerdal, kommunikatör.

Viktiga länkar

Klimat- och energiplanen i sammanfattning , 19 MB.
Klimatveckan på Multeum
Kommunens hållbarhetsarbete

Elin Hjort är en av medarbetarna på hållbarhetsfunktionen som jobbar med de globala målen.

Elin Hjort är en av medarbetarna på hållbarhetsfunktionen som jobbar med de globala målen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021