Ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt

Så här års är det många som ordnar i sina trädgårdar. Då är det viktigt att trädgårdsavfall hamnar i komposten eller på återvinningscentralen. Hjälp till att hålla råttor, vildsvin och andra djur borta och minska risken för spridning av invasiva arter – ta hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt!

Det är viktigt all typ av trädgårdsavfall som ris, grenar, löv, gräs, växter och fallfrukt från din trädgård hamnar i din egen kompost eller på en återvinningscentral. Ditt trädgårdsavfall hör inte heller hemma i skogen, skogskanten eller något annat naturområde. Det beror på flera saker, framförallt för att hålla djur som vildsvin borta och minska risk för spridning av invasiva arter. Att lämna trädgårdsavfall och fallfrukt i naturen är ett sätt att locka vildsvinen och andra djur närmare bostäder och bebyggelser.

Dumpa inte trädgårdsavfall på annans skog eller mark

Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i skogen och andra naturområden – det är någon annans mark och även skogarna ägs av någon. Naturvårdsverket förklarar mer på sin webbplats om nedskräpning. Lagen säger att vi inte får slänga saker i naturen, varken skräp eller trädgårdsavfall.

Invasiva arter

En art kallas invasiv om den historiskt sett inte har varit del av floran, men nu sprider sig och riskerar att konkurrera ut befintliga arter. Trädgårdsavfall som dumpas i naturen är en stor anledning till att invasiva arter sprids.

Ett exempel är den nu svårbekämpade blomsterlupinen som binder kväve i marken. Det gör att ängsblommor inte längre trivs då de behöver magrare jord. Dessutom skuggar blomsterlupinen och tränger bort andra arter för att den är kraftigare i växten.

En del invasiva arter finns med på EU:s lista över arter som är förbjudna att köpa, sälja, plantera och sprida i hela EU. Sverige har också problem med arter som i nuläget inte finns med på EU:s lista. Invasiva arter som inte är förbjudna kan vara vackra och finnas att köpa i blomsterbutiken. Men de stör vår biologiska mångfald och balans lika mycket.

Gör så här:

Du ska

  • Kompostera på din egen tomt. Då får du gratis blomjord utan torv som är dåligt för klimatet.
  • Lämna trädgårdsavfall på återvinningsstationen. Se till att transportera avfallet i säckar så att växtdelar inte riskerar att ramla av under färd.

Du ska inte

  • Slänga trädgårdsavfall på någon annans mark eller skog.
  • Köra avfallet opaketerat med gallersläp till återvinningsstationen. Växtdelar riskerar att ramla ut under färd.

Tips!

Med ett trädgårdskärl blir du enkelt av med buskar, ris, gräs och löv från din trädgård. Vi hämtar det varannan vecka från april till november, enklare kan det inte bli. Beställ ett trädgårdskärl från Sevab.  

Klimatvecka i Strängnäs kommun

Vecka 45 är det klimatvecka i Strängnäs kommun. Det blir en vecka fylld med inspiration, information och upplevelser. Bland annat får du chansen att träffa och ställa dina frågor till kommunens ekolog och avfallsutredare.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022