Förslag att bygga rondeller i Mariefred

Två rondeller ska byggas längs Stallarholmsvägen i Mariefred. Det föreslog kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 16 februari. Beslut förväntas tas i kommunfullmäktige den 27 mars.

Den ena rondellen ska byggas i korsningen av Stallarholmsvägen (väg 223) och Storgatan. Den andra rondellen ska byggas några hundra meter bort, i korsningen mellan Stallarholmsvägen och Kärnbogatan. Rondellerna ska göra att hastigheterna dämpas och att det både blir enklare och säkrare för cyklister och gångtrafikanter att korsa vägen.

Inväntar beslut i kommunfullmäktige

Om kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med förslaget kommer ett avtal ingås mellan Trafikverket region öst och Strängnäs kommun. I det avtalet ingår också infarter till det nya området Gripsholms backar.

Rondellbyggandet beräknas ske under 2024 förutsatt att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

Ärendet förväntas tas upp på kommunfullmäktige den 27 mars.

Mer information

På vår kommunala anslagstavla kan du följa politiska processer genom att ta del av handlingar och protokoll från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2023