• Startsida
  • / Nyheter
  • / Avsiktsförklaring för att bilda tomträtt och sälja skollokaler

Avsiktsförklaring för att bilda tomträtt och sälja skollokaler

Nu har en avsiktsförklaring tecknats där Lyktan Förvaltning AB med Europaskolan Rogge kan få köpa sina skollokaler. Strängnäs kommun hyr i så fall ut marken som tomträtt till skolan i minst 20 år.

Strängnäs kommun, Strängnäs Fastighets AB och Lyktan Förvaltning AB har tecknat en avsiktsförklaring om en försäljning av fastigheten Benninge 2 för att överlåta byggnader på fastigheten samt att bilda en tomträtt på en del av fastigheten.

- Det är bra att vi har kommit framåt i den här frågan. Respektive part kan fokusera på sin huvuduppgift och vi värnar samtidigt kommuninvånarnas långsiktiga ägande av marken. Genom att vi talar med varandra på ett öppet och bra sätt möjliggörs kloka uppgörelser till gagn för alla invånare i Strängnäs kommun, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB äger idag fastigheten Benninge 2, som enligt avsiktsförklaringen ska köpas av Strängnäs kommun. För att behålla viss kontroll över marken krävs en tomträtt, vilket inte får användas av Strängnäs Fastighets AB. Genom att köpa fastigheten får kommunen tomträtten och kan hyra ut marken till Lyktan Förvaltning AB.

Lyktan Förvaltning AB är hyresgäst inom en del av fastigheten och bedriver där Europaskolan Rogge som grundskola för årskurs 4-9 och drygt 500 elever. Lokalerna har omfattande upprustnings- och investeringsbehov.

- Vi hyr normalt inte ut våra fastigheter till privata aktörer. Vårt uppdrag är att äga och förvalta fastigheter för kommunala verksamheter. Genom att sälja en del av fastigheten till kommunen kan Lyktan Förvaltning AB i sin tur köpa de aktuella byggnaderna och fortsätta driva Europaskolan i lokalerna i sin egen regi, säger Tarja Bergqvist, VD på Strängnäs Fastighets AB.

På tomten ligger även den kommunala förskolan Skogsbackens förskola. Den tomten kommer att styckas av och även framöver ägas av Strängnäs Fastighets AB. Förändringarna i markägandet kommer inte att påverka förskolans verksamhet eller barnen som går på förskolan.

Planerar upprustning av skolan

För Europaskolan Rogge innebär köpet att de själva kan planera underhåll och investeringar för skolans lokaler.

- För oss är köpet av byggnaderna viktigt då vi långsiktigt kan fortsätta att bedriva högkvalitativ skolverksamhet. Det blir enklare för oss att planera och utveckla skolan när vi har rådighet över byggnaderna, säger Johan H Larson, ordförande i Lyktan förvaltning AB och verkställande ledamot i Stiftelsen Europaskolan

Genom avsiktsförklaringen inleds arbetet med att planera och genomföra förändringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023