• Startsida
  • / Nyheter
  • / Bidra till kommunens vårstädning – låna tång för att plocka skräp

Bidra till kommunens vårstädning – låna tång för att plocka skräp

Skräpplockartång

Låna en skräpplockartång för att ta upp skräpet

När snön smälter börjar också allt skräp som har slängts i naturen under vintern att synas. Tillsammans kan vi se till att kommunen är ren och fin inför våren. För att göra det lättare att bidra finns det nu skräpplockartänger att låna hos Kontaktcenter och på Fritidsbanken.

Förutom att det ser tråkigt ut är nedskräpning också ett problem för djur och natur. Skräp som slängs på land hamnar till slut också ofta i vattnet. De platser som det redan har hamnat skräp på tenderar också att bli ännu mer nedskräpade.

I kommunens nya kretslopps- och avfallsplan handlar ett område om att minska nedskräpningen. Kommunen jobbar på flera olika sätt, både genom förebyggande insatser mot nedskräpning och att plocka upp det som ändå hamnar på marken.

Du kan hjälpa till – låna en skräpplockartång

Att minska nedskräpningen ligger i allas intresse, både för att exempelvis minska spridningen av mikroplaster och för att staden ska kännas trygg och trevlig att vistas i. Därför måste vi också hjälpas åt.

För att göra det lättare för alla invånare att bidra är det möjligt att låna skräpplockartänger av kommunen. Det finns också påsar att plocka skräpet i och mindre barn kan få ett skräpplockardiplom som tack för sin insats.

Du kan hämta en skräpplockartång på följande platser:

  • Kontaktcenter på Nygatan 10 i Strängnäs
  • Fritidsbanken i Thomas Arena i Strängnäs

Viktig del i kommunens hållbarhetsarbete

Kommunen är medlem i organisationen Håll Sverige Rent som genomför olika kampanjer för att uppmana människor att tillsammans göra en skillnad i kampen mot skräpet. Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. 

Aktiviteterna i samband med de årliga kampanjerna är en viktig satsning ur en strategisk synpunkt, eftersom det långsiktiga målet är förebygga
nedskräpning och att höja medvetenheten inom hållbarhetsområdet. Kommunens medverkan i kampanjen utgör en liten, men viktig del av kommunens bidrag till att komma närmare de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Skräpplockardagar i april

Under vecka 16 och 17 kommer kommunen tillsammans med Håll Sverige Rent att arrangera skräpplockardagar då förskolor och skolor i kommunen uppmanas att delta.

Läs mer på sidan Skräpplockardagarna 2023.

Du kan också bidra

Låna en skräpplockartång och samla skräp. Under vecka 16 kommer SEVAB att ställa ut extra kärl i centrala Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åkers Styckebruk där du kan lämna det skräp du hittar.

Torsdagen den 20 april kommer medarbetare från Teknik- och servicekontoret och politiker från Teknik- och fritidsnämnden att städa för att göra vårfint i alla kommundelar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2023